Administration

Prof. Dr. Milind V. Bhutkar, M.D.(Physiology), M.N.A.M.S.,

Dean

Vinayaka Mission's Kirupananda Variyar Medical College & Hospital, Chinna Seeragapadi, Salem – 636 308. Tamil Nadu.

Phone : 0427-3012078

Fax : 0427-3012078

Mobile : 7639552776

E-Mail : dean.vmkvmc@vmu.edu.in

Prof. Dr. G. Kannan, M.D., (STD),

Medical Superintendent

Vinayaka Mission’s Kirupananda Variyar Medical College & Hospital, Chinna Seeragapadi, Salem – 636 308. Tamil Nadu.

Phone : 0427-3012078

Mobile : 9843337407

Fax : 0427-3012078

E-Mail : drkannang@yahoo.com

Prof. Dr. DeeptiShastri, M.S.,(Anatomy),M.N.A.M.S.,

Deputy Dean

Vinayaka Mission’s Kirupananda Variyar Medical College, Chinna Seeragapadi, Salem – 636 308. Tamil Nadu.

Phone : 0427-3012078

Mobile : 09842724197

Fax : 0427-3012078

E-Mail : deeptishastrimukherjee@gmail.com

Prof. Dr. K. Ezhil Vendhan, M.S.,(Ophthal.),

Director, Hospital Development Committee

Vinayaka Mission’s Kirupananda Variyar Medical College & Hospital, Chinna Seeragapadi, Salem – 636 308. Tamil Nadu.

Phone : 0427-3012078

Mobile : 9655218468

Fax : 0427-3012078

E-Mail : hospitaleye@gmail.com

VMKVMC College Location

  • Chinna Seeragapadi, Salem – 636 308, Tamil Nadu, India
  • Phone: 0427 - 3012079
  • Fax: 0427 – 3012078
  • Email: dean.vmkvmc@vmu.edu.in

University Administrative Office

  • Sankari Main Road (NH-47), Ariyanoor, Salem - 636 308 Tamil Nadu, India.
  • Phone: +91 427 3987000
  • Fax: +91 427 2477903
  • Email: vmtrust@vmu.edu.in